+30 2410 538 538 | +30 210 981 81 81

English

Δημοσιεύσεις κλινικών μελετών για τη θεραπεία με laser στην Ελλάδα.

Δημοσιεύσεις κλινικών μελετών για τη θεραπεία με laser στην Ελλάδα.

Έρευνες
Δημοσιεύσεις κλινικών μελετών για τη θεραπεία με laser στην Ελλάδα.

Στη συνέχεια του 4ου κατά σειρά άρθρου παρουσιάζονται κάποιες δημοσιευμένες κλινικές έρευνες που αφορούν τη θεραπευτική με laser στη χώρα μας καθώς και η καλόπιστη κριτική που έχει ασκηθεί επάνω τους αναφερόμενοι στα αίτια των αρνητικών αποτελεσμάτων που παρουσιάστηκαν. 

Η παράθεση των δημοσιευμένων ερευνών γίνεται προκειμένου να στηρίξουμε τις απόψεις μας σε σχέση με την αναποτελεσματικότητα των θεραπειών οι οποίες εκτελούνται είτε με ακατάλληλα για την περίπτωση θεραπευτικά laser ή με δοσολογίες οι οποίες είναι εξ’ ολοκλήρου λάθος. 

Προφανώς αυτές οι αποτυχίες των ερευνητών που συμμετείχαν στις παρακάτω αναφερόμενες έρευνες ήταν αποτέλεσμα της περιορισμένης ή μηδενικής γνώσης τόσο για το πώς εργάζεται ένα laser ή για την απόδοσή του σε μορφή ενέργειας.

Ας μην ξεχνούμε ότι ένα θετικό ή ένα αρνητικό αποτέλεσμα εξαρτάται πάντα από την καλή ή την περιορισμένη γνώση που έχουμε για αυτό που ερευνούμε. 

Πρέπει επίσης να τονίσουμε ότι οι δημοσιευμένες αυτές «μελέτες» που θα παρουσιασθούν στάθηκαν αιτία και δυστυχώς αποτέλεσαν τροχοπέδη προς νέους επιστήμονες οι οποίοι ήθελαν έστω να πειραματισθούν στη θεραπεία με laser. 

Η μειωμένη γνώση των «ερευνητών» πάνω στο αντικείμενο και το λάθος θεραπευτικό σύστημα laser που κατά περίπτωση χρησιμοποιήθηκε είχε ως αποτέλεσμα να υπάρξει μια περίοδος «σκοταδισμού» με συνέπεια οι κλινικοί ιατροί και φυσικοθεραπευτές επιστήμονες να στραφούν σε μεθόδους που μέχρι σήμερα πολύ λίγα πρόσφεραν σε αυτούς τους ίδιους ως επιστήμονες αλλά και στην περαιτέρω πρόοδο της ιατρικής επιστήμης. 

Το χειρότερο ήταν ότι προσέφεραν ακόμη λιγότερες υπηρεσίες προς τους ασθενείς τους όταν αυτοί οι ασθενείς και συνέχιζαν να πονούν αλλά και πλήρωναν γι’αυτό με τις επισκέψεις των στο ιατρείο ή στο φυσικοθεραπευτήριο. 

Παράθεση δημοσιευμένων ερευνών από τον Ελλαδικό χώρο όπου το αποτέλεσμα υπήρξε μόνο αρνητικό. 

Σημείωση: 
Οι δικές μας παρατηρήσεις – κριτικές καταγράφονται με μπλε γραμματοσειρά

ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ • ΤΟΜΟΣ 2 • ΤΕΥΧΟΣ 5 • ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2002 • ΣΕΛ. 54
Εφαρμογές των Laser Χαμηλής Ισχύος στην Φυσικοθεραπεία
Κουράκος Σ., Φυσικοθεραπευτής, Π.Γ.Ν. «Ασκληπιείο Βούλας» 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΩΣ ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΟ ΜΕΣΟ 
Έρευνα 1η
«Προσπάθεια ερμηνείας του αναλγητικού αποτελέσματος των laser χαμηλής ισχύος μέσω της μελέτης της επίδρασης τους επάνω στην αγωγιμότητα του επιπολής κερκιδικού νεύρου».
(Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικοθεραπείας, 1990).

 

Παρατηρήσεις:

1. Εκτός του ότι η κεφαλή laser HeNe είναι σχεδόν ακατάλληλη δεν δόθηκε ούτε η τιμή της ισχύος ούτε ο χρόνος εκπομπής της που πιθανότατα ίσως είναι πολύ μικρός αφού δεν γνωρίζουμε την ποσότητα δοσολογίας ενέργειας στους ιστούς J/cm2. 
2. Εκτός του ότι η κεφαλή laser GaAs είναι ακατάλληλη για επιπολής παθήσεις, δεν μας αναφέρεται αν εκπέμπει στα 904 nm παλμικά ή υπερπαλμικά και σε ποια συχνότητα. Δεν δόθηκε ούτε η τιμή της μέσης ισχύος αλλά ούτε και ο χρόνος εκπομπής της.

 • Ø Μετρήθηκε η αισθητική αγωγιμότητα του επιπολής κερκιδικού νεύρου.
  Η επιλογή αυτού του νεύρου έγινε λόγω του γεγονότος ότι αυτός ο κλάδος 
  ευρίσκεται αρκετά επιφανειακά και τα χρησιμοποιούμενα laser 
  θα μπορούσαν ενδεχομένως να έχουν κάποια επίδραση.

3. Όταν ένα laser είναι ακατάλληλο δεν μπορεί να έχει επίδραση όσο επιφανειακή και αν είναι η πάθηση.

Σε κάθε άτομο έγιναν τέσσερις μετρήσεις: 
    η 1η πριν από την εφαρμογή των laser, 
        η 2η αμέσως μετά, 
            η 3η 15 λεπτά αργότερα και, 
                η 4η μετά από μια ώρα.

 • Ø Υπολογίσθηκαν η αισθητική ταχύτητα αγωγής, ο λανθάνων χρόνος και το ύψος του προκλητού δυναμικού. Τα αποτελέσματα εκτιμήθηκαν μετά την ολοκλήρωση και των 120 μετρήσεων (480 ηλεκτρομυογραφικές μετρήσεις). 
 • Ø Στην ανάλυση κατά ομάδες υπήρχε μια αρχική αύξηση της μέσης τιμής της ταχύτητας αγωγής που έφτανε μέχρι και λίαν στατιστικώς σημαντική. 
 • Ø Όταν όμως έγινε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου, τα αποτελέσματα δεν παρουσίαζαν κάποια στατιστική σημαντικότητα. 
 • Ø Παρόμοια απάντηση παρατηρήθηκε και στο ύψος του προκλητού δυναμικού ιδιαίτερα, στην ομάδα GaAs αμέσως μετά την εφαρμογή.

4. Ειδικά εδώ αν γνωρίζει κάποιος τον τρόπο λειτουργίας του laser GaAs δεν θα περίμενε κανένα αποτέλεσμα.

 • Ø Όταν όμως έγινε και πάλι σύγκριση με την ομάδα ελέγχου, τα αποτελέσματα χαρακτηρίσθηκαν από έλλειψη στατιστικής σημαντικότητας.

Συμπεράσματα:

 • Ø Εφαρμόζοντας τις διαθέσιμες μορφές laser χαμηλής ισχύος, δεν κατέστη δυνατόν να ανιχνευτεί κάποια στατιστικώς σημαντική βιολογική βελτίωση.  

5. Η επιστημονική άποψη είναι ότι η όλη έρευνα βασίζεται σε λάθος τεχνική με λάθος laser. 

 • Το κατάλληλο laser για την συγκεκριμένη πάθηση είναι το laser GaAlAs με εκπομπή στα 810-830 nm, σε παλμικό σχήμα 50 Ηz, 6J/cm2, εξαρτώμενο από την ισχύ του και την επιφάνεια κάλυψης της θεραπείας.
  Ø Εδώ αντί για θεραπεία προβλήματος έγινε θεραπεία συμπτώματος.
   

ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ • ΤΟΜΟΣ 2 • ΤΕΥΧΟΣ 5 • ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2002 • ΣΕΛ. 54
Εφαρμογές των Laser Χαμηλής Ισχύος στην Φυσικοθεραπεία
Κουράκος Σ., Φυσικοθεραπευτής, Π.Γ.Ν. «Ασκληπιείο Βούλας» 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΩΣ ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΟ ΜΕΣΟ 
Έρευνα 2η 
«Η εκτίμηση των laser ΗεNe και των διαδικών laser σε σύνδρομο DeQuervain και οστεοαρθρίτιδα τον αντίχειρα». 
(Συμπόσιο ΕΕΕΦ, Αθήνα 1992).

1. Εκτός του ότι η κεφαλή laser HeNe είναι ακατάλληλη δεν δόθηκε ούτε η τιμή της ισχύος συνεπώς ο χρόνος εκπομπής της (των 30”) ίσως είναι πολύ μικρός αφού δεν γνωρίζουμε την ποσότητα ενέργειας j/cm2.

2. Εκτός του ότι η κεφαλή laser είναι σχεδόν ακατάλληλη, (αναφέρεται ότι εκπέμπει στα 902 nm), δεν μας αναφέρεται αν εργάζεται παλμικά ή υπερπαλμικά και σε ποια συχνότητα. Δεν δόθηκε ούτε η τιμή της μέσης ισχύος για να καθορίσουμε την ποσότητα ενέργειας j/cm2 πράγμα που θα καθόριζε αν ο χρόνος εκπομπής της ήταν ο κατάλληλος. 

Η εκτίμηση της θεραπευτικής εφαρμογής, σταθερή για όλους τους ασθενείς, έγινε με ειδικό πρωτόκολλο:
    πριν από την θεραπεία, 
        κατά την 5η και 1Οη συνεδρία και, 
            1 μήνα μετά το τέλος της θεραπείας. 
Διαπιστώθηκε ότι και οι δύο ομάδες θεραπείας έδειξαν μια μεγάλη στατιστικά σημαντική διαφορά μετά την 5η συνεδρία ενώ μεταξύ της 5ης και 10ης συνεδρίας η διαφορά αυτή, σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου (placebo), εξαφανίσθηκε για την ομάδα των laser ενώ διατηρήθηκε αυτή των υπερήχων. 

Κατά την σύγκριση των ομάδων μεταξύ τους, 
κατά την 5η συνεδρία, δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά ενώ, 
στην 10η συνεδρία διαπιστώθηκε υπερίσχυση των υπερήχων με στατιστικά σημαντική διαφορά.

Συμπέρασμα:
Η αποτελεσματικότητα των υπερήχων στην αντιμετώπιση της ελυτρίτιδας του μακρύ απαγωγού του αντίχειρα επιβεβαιώνεται με την διπλή - τυφλή μελέτη, ενώ η εφαρμογή των laser χαμηλής ισχύος φαίνεται ότι δεν διαφέρει από αυτή των laser placebo. 

Ο μόνος λόγος για την ερμηνεία του αρχικού ικανοποιητικού αποτελέσματος από την εφαρμογή των laser είναι η «ψυχολογική φόρτιση» λόγω της φήμης των laser, αλλά και η πίστη του ασθενή στην βελτίωση του προβλήματος του. 
Μια τέτοια επομένως εφαρμογή θα πρέπει να συνοδεύεται από ρεαλιστικούς στόχους. 

3. Η επιστημονική άποψη είναι ότι η όλη έρευνα βασίζεται σε λάθος τεχνική με λάθος laser. 
Το κατάλληλο laser για την συγκεκριμένη πάθηση είναι το laser GaAlAs με εκπομπή στα 810-830 nm, εξαρτώμενο από την ισχύ του και τον χρόνο θεραπείας.
Εδώ αντί για θεραπεία προβλήματος έγινε θεραπεία συμπτώματος. 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ • ΤΟΜΟΣ 2 • ΤΕΥΧΟΣ 5 • ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2002 • ΣΕΛ. 54
Εφαρμογές των Laser Χαμηλής Ισχύος στην Φυσικοθεραπεία
Κουράκος Σ., Φυσικοθεραπευτής, Π.Γ.Ν. «Ασκληπιείο Βούλας» 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΩΣ ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΟ ΜΕΣΟ 
Έρευνα 3η 
«Η αποτελεσματικότητα του laser ΗeΝe στην Ιδιοπαθή Νευραλγία τον Τριδύμου». 

Μπάκας και συνεργάτες, 1993. 

Στόχος αυτής της μελέτης ήταν να ανακουφισθεί ο πόνος που εμφανίζεται στην ιδιοπαθή νευραλγία του τριδύμου, ειδικά σε ασθενείς που είχαν δοκιμάσει ανεπιτυχώς άλλες θεραπευτικές διαδικασίες, 
με την εφαρμογή laser ΗeΝe και να δοθεί μια εξήγηση σε σχέση με το αποτέλεσμα τους σύμφωνα με τα δεδομένα της διεθνούς βιβλιογραφίας.

Αποτελέσματα:

Η αξιολόγηση έγινε στις παρακάτω παραμέτρους:
Ø Ελάττωση στην δόση αναλγητικών φαρμάκων.
Ø Αύξηση στις καθημερινές δραστηριότητες και στα προσωπικά ενδιαφέροντα.
Ø Αντίδραση των ασθενών στον πόνο (αναλογικές κλίμακες πόνου από 0-10, 
που συμπληρώνονταν από τον ασθενή και το γιατρό ή τον θεραπευτή, που έκανε την αξιολόγηση).

Στην ομάδα Α,  
Τα αποτελέσματα χαρακτηρίζονται με την κλίμακα καλά, μέτρια, πτωχά.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα: 
5 ασθενείς από τους οποίους σε κάθε παράμετρο αξιολογούνται με καλά αποτελέσματα, 
3 ασθενείς ένοιωσαν μετριασμό, 
3 ασθενείς σε κάποια έκταση μόνο, ιδιαίτερα όσον αφορά στις δραστηριότητες, 
3 ασθενείς δεν έδειξαν καμία ανταπόκριση εκτός από μια αρχική βελτίωση. 

Στην ομάδα Β, 
12 από τους 17 ασθενείς ανταποκρίθηκαν (70,5%) μετριάζοντας τα συμπτώματα τους μόνο προσωρινά. 
 

Παρατηρήσεις:
Η επιστημονική άποψη είναι ότι η όλη έρευνα βασίζεται σε λάθος κεφαλή laser. 
Τα κατάλληλα laser για την συγκεκριμένη πάθηση είναι το laser GaAs και το GaAlAs με εκπομπή στα 904 και αντίστοιχα στα 808 nm, με υπερπαλμική συχνότητα παλλόμενη στα 75 και 150 ή 300 Hz εξαρτώμενο από το φύλο του ασθενούς και αντίστοιχα παλμικά στα 50 Hz για το laser του GaAlAs. 
Ακόμη και αν το laser HeNe που χρησιμοποιήθηκε εδώ ήταν το κατάλληλο, η έξοδος ???? εκπομπής του στο 1 mW ισχύος είναι τόσο μηδαμινή που θα επρόκειτο μόνο για θαύμα εάν θα υπήρχε κάποιο θετικό αποτέλεσμα. 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ • ΤΟΜΟΣ 2 • ΤΕΥΧΟΣ 5 • ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2002 • ΣΕΛ. 54
Εφαρμογές των Laser Χαμηλής Ισχύος στην Φυσικοθεραπεία
Κουράκος Σ., Φυσικοθεραπευτής, Π.Γ.Ν. «Ασκληπιείο Βούλας» 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΩΣ ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΟ ΜΕΣΟ 
Έρευνα 4η
«Χαμηλής ισχύος laser και Οσφυαλγία - Συγκριτική μελέτη με Υπερήχους». 

(Μπάκας & Συνεργάτες, 1993)


.

Όλοι οι ασθενείς υποδιαιρέθηκαν σε 4 θεραπευτικές υποομάδες
στις οποίες εφαρμόσθηκαν οι ακόλουθες διαδικασίες:

1. Χαμηλής ακτινοβολίας laser: 
Το laser ΗeΝe στα 632,8 nm (με 2 αποδόσεις! ! !) 
εφαρμόσθηκε σε συνδυασμό 
με laser διόδων GaAs στα 904 nm (υπεριώδης! ! !), με 3 αποδόσεις! ! !). 
{Προσέξτε εδώ ότι δεν δίνεται η παραμικρή εντύπωση στον αναγνώστη ότι πρόκειται περί σοβαρής ερευνητικής πράξης αφού οι ερευνητές πήραν απλά δυο τύπους laser χωρίς να παρουσιάσουν καμιά άλλη σημαντική παράμετρο όπως:

Ισχύ εξόδου των κεφαλών laser; 
Εκεί όπου χρησιμοποιήθηκε το GaAs η εκπομπή γινόταν σε απλό ή υπερπαλμικό σχήμα; 
Ποια ή ποιες συχνότητες χρησιμοποιήθηκαν;
Ποιος ήταν χρόνος εφαρμογής ανά cm2 ιστού; 
Σημειώστε επίσης ότι καμιά κεφαλή laser δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με διαφορετικές «αποδώσεις», και ένα laser GaAs με εκπομπή στα 904 nm δεν εκπέμπει υπεριώδη ακτινοβολία – ο σωστός όρος για το συγκεκριμένο μήκος κύματος (904) στη φυσική επιστήμη είναι ‘υπέρυθρη’}. 

Η εφαρμογή γινόταν είτε με απ'ευθείας επαφή είτε από απόσταση, 
σαρώνοντας την παρασπονδυλική περιοχή με συνεχή εκπομπή στα 15 mW. 
{Ποτέ δεν έχει θεραπευτική απόδοση μια εκπομπή δέσμης laser όταν το μηχάνημα εκπέμπει σαρωτικά και από απόσταση – προδιαγεγραμμένο αρνητικό αποτέλεσμα. 
Αν υποθέσουμε ότι η ισχύ εξόδου της δέσμης όπως αναφέρετε είναι στα 15 mW πείτε μας ποιος ήταν χρόνος εφαρμογής ανά cm2 ιστού ή στην περιοχή;}

Ο χρόνος εφαρμογής ανά σημείο ήταν 30”, για εκείνες τις περιπτώσεις που είχαν υποβληθεί σε απ'ευθείας επαφή. 
{Πόσος ήταν ο χρόνος θεραπείας του κάθε laser ξέχωρα; 
Ποια ήταν η συχνότητα του laser GaAs και ποια ήταν η μέση ισχύς της; 
Μήπως ο χρόνος των 30’’ ήταν πολύ μικρός εν σχέση με την ισχύ που δεν μας λέτε ποια ήταν;}. 

Υπήρχαν 5-10 επιλεγμένα σημεία παρασπονδυλικά που ανταποκρίνονταν στα σημεία της σπονδυλικής στήλης σε σχέση με τις κλινικές ενδείξεις. 
Το μηχάνημα το τοποθετούσαν είτε κατακόρυφα είτε υπό γωνία 45°. Στις περιπτώσεις που η ακτίνα laser εφαρμοζόταν από απόσταση, ήταν 50 cm και η διάρκεια της ακτινοβολίας 15’,
{Ποτέ δεν έχει θεραπευτική απόδοση μια εκπομπή δέσμης laser υπό γωνία. 
Πόσο μάλλον όταν το μηχάνημα εκπέμπει σαρωτικά και από απόσταση – προδιαγεγραμμένο αρνητικό αποτέλεσμα δεδομένου και του πολύ μικρού χρόνου εκπομπής. 
Πόσος ήταν ο χρόνος θεραπείας του κάθε laser ξέχωρα; 
Ποια ήταν η συχνότητα του laser GaAs ποια ήταν η μέση ισχύς της; 
Πάραυτα μεγάλη αγνωσία στο ότι: 
Τα laser σάρωσης έχουν μηδαμινό αποτέλεσμα σε εν τω βάθει μυοσκελετικές παθήσεις αλλά και ακατάλληλο για την ομάδα Γ’ η οποία υπέφερε από ριζίτιδες η νευρολογικές διαταραχές}. 
Ένα σύνολο δέκα επαναλήψεων της διαδικασίας ολοκληρώνονταν σε καθημερινή βάση με εξαίρεση τα Σαββατο-κύριακα.

2. Laser placebo: 
Σ' αυτήν την περίπτωση οι ασθενείς αγνοούσαν την πλαστή εφαρμογή, ακόμα και αν προηγουμένως είχαν δει και πληροφορηθεί για την μονάδα laser???. 

Πρέπει να τονισθεί ότι, 
η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας και των δύο παραπάνω θεραπευτικών διαδικασιών πραγματοποιήθηκε από γιατρό ή φυσικοθεραπευτή της ομάδας, που δεν ήξερε ποια από αυτές είχαν εφαρμοσθεί (τυφλή μελέτη).
{Ποια ήταν η γνώση τους για το θεραπευτικό laser που κλήθηκαν να εφαρμόσουν;}

3. Υπέρηχοι: 
Η εφαρμογή εκτελέσθηκε με συχνότητα 1 ΜΗz με συνεχή εκπομπή και κυκλική κάλυψη των πεδίων εφαρμογής, που ήταν τρία, παρασπονδυλικά. 
Σε μερικές περιπτώσεις που τα συμπτώματα εστιάζονταν σε ιδιαίτερη περιοχή και η προς εξέταση περιοχή εθεωρείτο ότι καθορίζονταν με ακρίβεια (σημείο στόχευσης), η εφαρμογή γινόταν με παλμική μορφή και κύκλο απόδοσης 4:1. 
Η κεφαλή θεραπείας παρέμενε συνεχώς στο σημείο εφαρμογής. 
Η ένταση που χρησιμοποιήθηκε ήταν μέχρι 0.8 W/cm2 με συνεχή εκπομπή, ενώ με πάλλουσα μορφή κυμαίνονταν από 1,2 έως 1,5.
{Προσέξτε την ακρίβεια με την οποία περιγράφεται ο τρόπος θεραπείας με τον υπέρηχο – υποδηλώνει πόσο καλά καταρτισμένος είναι ο χρήστης.}

4. Κατάκλιση και φάρμακα: 
Αυτή η ομάδα ασθενών χαρακτηρίσθηκε σαν ομάδα ελέγχου. Σ' αυτούς τους ασθενείς εφαρμόσθηκε μια συντηρητική μέθοδος θεραπείας με κατάκλιση από 20 έως 30 ημέρες και χρησιμοποίηση μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων σε συνδυασμό με μυοχαλαρωτικά φάρμακα. 

Παρατηρήσεις:
Τέλος, το θέμα της αμφισβήτησης για την αξία των θεραπευτικών laser μπορεί να τεθεί μόνο ως πρόσχημα προκειμένου κάποιοι να κλείσουν τα μάτια μπροστά σε όλη την κλινική τεκμηρίωση που υπάρχει. 
Σε αυτό εδώ το άρθρο παρουσιάστηκε όσο πιο απλούστερα γινόταν μερικά παραδείγματα που με μια λεπτομερέστερη ματιά μπορεί κανείς εύκολα να καταλάβει ότι: 
Ένα θετικό ή ένα αρνητικό αποτέλεσμα εξαρτάται πάντα από την καλή ή καθόλου γνώση που έχουμε για αυτό που ερευνούμε. 
Πιστεύουμε ότι μια πιο συγκεκριμένη αναζήτηση, βασισμένη σε κλινική εμπειρία, ικανή επιστημονική εκτίμηση και παρατήρηση θα είχε μεγάλη αξία τόσο για τον ιατρό θεραπευτή όσο και για τον θεραπευμένο ασθενή του. 

Σας Ευχαριστώ για το χρόνο που διαθέσατε για να διαβάσετε τη σειρά αυτών των τεσσάρων άρθρων.

Νάθαν Κ. Ευαγγέλου
Dr Θεραπευτικής με Laser

 

Γράφει: 
Dr Νάθαν Κ. Ευαγγέλου
Share this post: 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

WALT ΠΑΝΕΠΕΘΕΛ Medical Lasers Laser.gr Irradia

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Laser Center Larissas | ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕ LASER

Το κέντρο θεραπείας Laser Therapy Center ιδρύθηκε το έτος 1991 στο Νομό Λάρισας με την ονομασία Physio Laser. Στην συνέχεια, το έτος 1996, μετονομάστηκε ως Laser Center Larissas. 10 χρόνια αργότερα, το έτος 2006, το τμήμα θεραπείας με laser της «Laser Center Larissas» απέκτησε τον δικό του ξεχωριστό διακριτικό τίτλο «Laser Therapy Center».

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΛΑΡΙΣΑ: Laser Center Larissas

Ερυθρού Σταυρού 9, 412 21, Λάρισα

+30 2410 538 538

ΕΛΑΣΣΟΝΑ: Laser Therapy Center

Παν. Ζήδρου 7, 402 00, Ελασσόνα

+30 24930 24 200

ΑΘΗΝΑ: Laser Therapy Center

Λ. Ποσειδώνος 47, 162 75, Π. Φάληρο

+30 210 981 8181

BULGARIA: Laser Therapy Center

29 Dame Gruev Str, 2700, Blagoevgrad

+359 8 96 97 98 99

------

+30 6938 538 538

info@laser-center.gr

www.laser-center.gr

NEWSLETTER

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας που συνεχώς εξελίσσονται. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.